ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x\leq 23+8
เพิ่ม 8 ไปทั้งสองด้าน
3x\leq 31
เพิ่ม 23 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 31
x\leq \frac{31}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3 เนื่องจาก 3 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม