ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x\geq 1+14
เพิ่ม 14 ไปทั้งสองด้าน
3x\geq 15
เพิ่ม 1 และ 14 เพื่อให้ได้รับ 15
x\geq \frac{15}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3 เนื่องจาก 3 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x\geq 5
หาร 15 ด้วย 3 เพื่อรับ 5