ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

12x^{3}-15x^{2}+15x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3x ด้วย 4x^{2}-5x+5
12x^{3}-15x^{2}+15x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3x ด้วย 4x^{2}-5x+5