ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-6x^{6}-6x^{5}+3x^{4}-12x^{3}+21x^{2}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3x^{2} ด้วย -2x^{4}-2x^{3}+x^{2}-4x+7
-6x^{6}-6x^{5}+3x^{4}-12x^{3}+21x^{2}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3x^{2} ด้วย -2x^{4}-2x^{3}+x^{2}-4x+7