ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x\leq 25-28
ลบ 28 จากทั้งสองด้าน
3x\leq -3
ลบ 28 จาก 25 เพื่อรับ -3
x\leq \frac{-3}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3 เนื่องจาก 3 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x\leq -1
หาร -3 ด้วย 3 เพื่อรับ -1