ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

t\left(3-8t+10t^{4}\right)
แยกตัวประกอบ t พหุนาม 3-8t+10t^{4} ไม่มีการแยกตัวประกอบเนื่องจากไม่มีรากตรรกยะ