ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. p
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3p^{7}\times 4
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 2 กับ 5 ให้ได้ 7
12p^{7}
คูณ 3 และ 4 เพื่อรับ 12
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}(3p^{7}\times 4)
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 2 กับ 5 ให้ได้ 7
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}(12p^{7})
คูณ 3 และ 4 เพื่อรับ 12
7\times 12p^{7-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
84p^{7-1}
คูณ 7 ด้วย 12
84p^{6}
ลบ 1 จาก 7