ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า n
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3n=-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
n=\frac{-4}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
n=-\frac{4}{3}
เศษส่วน \frac{-4}{3} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{4}{3} โดยเอาเครื่องหมายลบออก