ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า k
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

k=\frac{-12}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
k=-4
หาร -12 ด้วย 3 เพื่อรับ -4