ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(ax^{2}-3ax-4a\right)
แยกตัวประกอบ 3
a\left(x^{2}-3x-4\right)
พิจารณา ax^{2}-3ax-4a แยกตัวประกอบ a
p+q=-3 pq=1\left(-4\right)=-4
พิจารณา x^{2}-3x-4 แยกตัวประกอบนิพจน์โดยการจัดกลุ่ม ขั้นแรกนิพจน์จำเป็นต้องได้รับการเขียนใหม่เป็น x^{2}+px+qx-4 เมื่อต้องการค้นหา p และ q ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
1,-4 2,-2
เนื่องจาก pq เป็นค่าลบ p และ q มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก p+q เป็นค่าลบหมายเลขลบมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าบวก แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -4
1-4=-3 2-2=0
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
p=-4 q=1
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -3
\left(x^{2}-4x\right)+\left(x-4\right)
เขียน x^{2}-3x-4 ใหม่เป็น \left(x^{2}-4x\right)+\left(x-4\right)
x\left(x-4\right)+x-4
แยกตัวประกอบ x ใน x^{2}-4x
\left(x-4\right)\left(x+1\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-4 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
3a\left(x-4\right)\left(x+1\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่