ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(a^{2}x^{2}+2ax^{2}\right)
แยกตัวประกอบ 3
ax^{2}\left(a+2\right)
พิจารณา a^{2}x^{2}+2ax^{2} แยกตัวประกอบ ax^{2}
3ax^{2}\left(a+2\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่