ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(a^{2}-16b^{2}\right)
แยกตัวประกอบ 3
\left(a-4b\right)\left(a+4b\right)
พิจารณา a^{2}-16b^{2} เขียน a^{2}-16b^{2} ใหม่เป็น a^{2}-\left(4b\right)^{2} ผลต่างของกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: p^{2}-q^{2}=\left(p-q\right)\left(p+q\right)
3\left(a-4b\right)\left(a+4b\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่