ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\times 4^{2}+2^{2}+2^{3}
เพิ่ม 1 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 4
3\times 16+2^{2}+2^{3}
คำนวณ 4 กำลังของ 2 และรับ 16
48+2^{2}+2^{3}
คูณ 3 และ 16 เพื่อรับ 48
48+4+2^{3}
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
52+2^{3}
เพิ่ม 48 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 52
52+8
คำนวณ 2 กำลังของ 3 และรับ 8
60
เพิ่ม 52 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 60