ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

27+3\times 5^{2}+2\times 3^{2}-4\left(7^{2}\times 3-11^{2}+3\right)
คำนวณ 3 กำลังของ 3 และรับ 27
27+3\times 25+2\times 3^{2}-4\left(7^{2}\times 3-11^{2}+3\right)
คำนวณ 5 กำลังของ 2 และรับ 25
27+75+2\times 3^{2}-4\left(7^{2}\times 3-11^{2}+3\right)
คูณ 3 และ 25 เพื่อรับ 75
102+2\times 3^{2}-4\left(7^{2}\times 3-11^{2}+3\right)
เพิ่ม 27 และ 75 เพื่อให้ได้รับ 102
102+2\times 9-4\left(7^{2}\times 3-11^{2}+3\right)
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
102+18-4\left(7^{2}\times 3-11^{2}+3\right)
คูณ 2 และ 9 เพื่อรับ 18
120-4\left(7^{2}\times 3-11^{2}+3\right)
เพิ่ม 102 และ 18 เพื่อให้ได้รับ 120
120-4\left(49\times 3-11^{2}+3\right)
คำนวณ 7 กำลังของ 2 และรับ 49
120-4\left(147-11^{2}+3\right)
คูณ 49 และ 3 เพื่อรับ 147
120-4\left(147-121+3\right)
คำนวณ 11 กำลังของ 2 และรับ 121
120-4\left(26+3\right)
ลบ 121 จาก 147 เพื่อรับ 26
120-4\times 29
เพิ่ม 26 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 29
120-116
คูณ 4 และ 29 เพื่อรับ 116
4
ลบ 116 จาก 120 เพื่อรับ 4