ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

9+6\times 3\times 9
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
9+18\times 9
คูณ 6 และ 3 เพื่อรับ 18
9+162
คูณ 18 และ 9 เพื่อรับ 162
171
เพิ่ม 9 และ 162 เพื่อให้ได้รับ 171