ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{3}{-1} - \exponential{4}{-1} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{3}-4^{-1}
คำนวณ 3 กำลังของ -1 และรับ \frac{1}{3}
\frac{1}{3}-\frac{1}{4}
คำนวณ 4 กำลังของ -1 และรับ \frac{1}{4}
\frac{1}{12}
ลบ \frac{1}{4} จาก \frac{1}{3} เพื่อรับ \frac{1}{12}