ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8+7+8+9
เพิ่ม 3 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 8
15+8+9
เพิ่ม 8 และ 7 เพื่อให้ได้รับ 15
23+9
เพิ่ม 15 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 23
32
เพิ่ม 23 และ 9 เพื่อให้ได้รับ 32