ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ตรวจสอบ
เท็จ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8+7+8+1=\frac{32}{5}
เพิ่ม 3 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 8
15+8+1=\frac{32}{5}
เพิ่ม 8 และ 7 เพื่อให้ได้รับ 15
23+1=\frac{32}{5}
เพิ่ม 15 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 23
24=\frac{32}{5}
เพิ่ม 23 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 24
\frac{120}{5}=\frac{32}{5}
แปลง 24 เป็นเศษส่วน \frac{120}{5}
\text{false}
เปรียบเทียบ \frac{120}{5} กับ \frac{32}{5}