ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x\left(x^{2}-12x+36\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-6\right)^{2}
2x^{3}-24x^{2}+72x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2x ด้วย x^{2}-12x+36
2x\left(x^{2}-12x+36\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-6\right)^{2}
2x^{3}-24x^{2}+72x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2x ด้วย x^{2}-12x+36