ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5\left(5x^{2}-2\right)
แยกตัวประกอบ 5 พหุนาม 5x^{2}-2 ไม่มีการแยกตัวประกอบเนื่องจากไม่มีรากตรรกยะ