ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(5a-9\right)\left(5a+9\right)
เขียน 25a^{2}-81 ใหม่เป็น \left(5a\right)^{2}-9^{2} ผลต่างของกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: p^{2}-q^{2}=\left(p-q\right)\left(p+q\right)