ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{4}-\frac{15}{100}
ทำเศษส่วน \frac{25}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 25
\frac{1}{4}-\frac{3}{20}
ทำเศษส่วน \frac{15}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{5}{20}-\frac{3}{20}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 4 และ 20 เป็น 20 แปลง \frac{1}{4} และ \frac{3}{20} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 20
\frac{5-3}{20}
เนื่องจาก \frac{5}{20} และ \frac{3}{20} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{2}{20}
ลบ 3 จาก 5 เพื่อรับ 2
\frac{1}{10}
ทำเศษส่วน \frac{2}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2