ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

24-3x-12=6\left(2x+12\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 3x+12 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
12-3x=6\left(2x+12\right)
ลบ 12 จาก 24 เพื่อรับ 12
12-3x=12x+72
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6 ด้วย 2x+12
12-3x-12x=72
ลบ 12x จากทั้งสองด้าน
12-15x=72
รวม -3x และ -12x เพื่อให้ได้รับ -15x
-15x=72-12
ลบ 12 จากทั้งสองด้าน
-15x=60
ลบ 12 จาก 72 เพื่อรับ 60
x=\frac{60}{-15}
หารทั้งสองข้างด้วย -15
x=-4
หาร 60 ด้วย -15 เพื่อรับ -4