ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

16xy+8=84-24x^{2}
ลบ 24x^{2} จากทั้งสองด้าน
16xy=84-24x^{2}-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
16xy=76-24x^{2}
ลบ 8 จาก 84 เพื่อรับ 76
\frac{16xy}{16x}=\frac{76-24x^{2}}{16x}
หารทั้งสองข้างด้วย 16x
y=\frac{76-24x^{2}}{16x}
หารด้วย 16x เลิกทำการคูณด้วย 16x
y=-\frac{3x}{2}+\frac{19}{4x}
หาร 76-24x^{2} ด้วย 16x