ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x+10<23
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย สิ่งนี้เปลี่ยนทิศทางของสัญลักษณ์
x<23-10
ลบ 10 จากทั้งสองด้าน
x<13
ลบ 10 จาก 23 เพื่อรับ 13