ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{44}{2}-\frac{5}{2}
แปลง 22 เป็นเศษส่วน \frac{44}{2}
\frac{44-5}{2}
เนื่องจาก \frac{44}{2} และ \frac{5}{2} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{39}{2}
ลบ 5 จาก 44 เพื่อรับ 39