ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(7m^{3}n^{2}+mn^{2}-2mn^{3}+3m^{2}n^{2}\right)
แยกตัวประกอบ 3
mn^{2}\left(7m^{2}+1-2n+3m\right)
พิจารณา 7m^{3}n^{2}+mn^{2}-2mn^{3}+3m^{2}n^{2} แยกตัวประกอบ mn^{2}
3mn^{2}\left(7m^{2}+1-2n+3m\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่