ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{20680}{795}
ขยาย \frac{206.8}{7.95} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 100
\frac{4136}{159}
ทำเศษส่วน \frac{20680}{795} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5