ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

32000+1200+2800+4300-29500
เพิ่ม 20000 และ 12000 เพื่อให้ได้รับ 32000
33200+2800+4300-29500
เพิ่ม 32000 และ 1200 เพื่อให้ได้รับ 33200
36000+4300-29500
เพิ่ม 33200 และ 2800 เพื่อให้ได้รับ 36000
40300-29500
เพิ่ม 36000 และ 4300 เพื่อให้ได้รับ 40300
10800
ลบ 29500 จาก 40300 เพื่อรับ 10800