ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า z
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8z-5=10z+8
รวม 20z และ -12z เพื่อให้ได้รับ 8z
8z-5-10z=8
ลบ 10z จากทั้งสองด้าน
-2z-5=8
รวม 8z และ -10z เพื่อให้ได้รับ -2z
-2z=8+5
เพิ่ม 5 ไปทั้งสองด้าน
-2z=13
เพิ่ม 8 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 13
z=\frac{13}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2
z=-\frac{13}{2}
เศษส่วน \frac{13}{-2} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{13}{2} โดยเอาเครื่องหมายลบออก