ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x^{8}x^{2}
หาร 20x^{8} ด้วย 4 เพื่อรับ 5x^{8}
5x^{10}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 8 กับ 2 ให้ได้ 10
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^{8}x^{2})
หาร 20x^{8} ด้วย 4 เพื่อรับ 5x^{8}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^{10})
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 8 กับ 2 ให้ได้ 10
10\times 5x^{10-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
50x^{10-1}
คูณ 10 ด้วย 5
50x^{9}
ลบ 1 จาก 10