ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2-4x-24=5x-8
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -4 ด้วย x+6
-22-4x=5x-8
ลบ 24 จาก 2 เพื่อรับ -22
-22-4x-5x=-8
ลบ 5x จากทั้งสองด้าน
-22-9x=-8
รวม -4x และ -5x เพื่อให้ได้รับ -9x
-9x=-8+22
เพิ่ม 22 ไปทั้งสองด้าน
-9x=14
เพิ่ม -8 และ 22 เพื่อให้ได้รับ 14
x=\frac{14}{-9}
หารทั้งสองข้างด้วย -9
x=-\frac{14}{9}
เศษส่วน \frac{14}{-9} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{14}{9} โดยเอาเครื่องหมายลบออก