ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x=-13+5
เพิ่ม 5 ไปทั้งสองด้าน
2x=-8
เพิ่ม -13 และ 5 เพื่อให้ได้รับ -8
x=\frac{-8}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x=-4
หาร -8 ด้วย 2 เพื่อรับ -4