ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8x-y+8=-2x^{2}
ลบ 2x^{2} จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
-y+8=-2x^{2}-8x
ลบ 8x จากทั้งสองด้าน
-y=-2x^{2}-8x-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
\frac{-y}{-1}=-\frac{2\left(x+2\right)^{2}}{-1}
หารทั้งสองข้างด้วย -1
y=-\frac{2\left(x+2\right)^{2}}{-1}
หารด้วย -1 เลิกทำการคูณด้วย -1
y=2\left(x+2\right)^{2}
หาร -2\left(2+x\right)^{2} ด้วย -1