ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=\frac{850}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x=425
หาร 850 ด้วย 2 เพื่อรับ 425