ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-3x+3+4x^{2}+6
รวม 2x และ -5x เพื่อให้ได้รับ -3x
-3x+9+4x^{2}
เพิ่ม 3 และ 6 เพื่อให้ได้รับ 9
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-3x+3+4x^{2}+6)
รวม 2x และ -5x เพื่อให้ได้รับ -3x
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-3x+9+4x^{2})
เพิ่ม 3 และ 6 เพื่อให้ได้รับ 9
-3x^{1-1}+2\times 4x^{2-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
-3x^{0}+2\times 4x^{2-1}
ลบ 1 จาก 1
-3x^{0}+8x^{2-1}
คูณ 2 ด้วย 4
-3x^{0}+8x^{1}
ลบ 1 จาก 2
-3x^{0}+8x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
-3+8x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1