ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6w^{2}-2w
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2w ด้วย 3w-1
6w^{2}-2w
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2w ด้วย 3w-1