ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. w
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2w^{9}y^{6}\times 6\times 2y^{2}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 8 กับ 1 ให้ได้ 9
2w^{9}y^{8}\times 6\times 2
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 6 กับ 2 ให้ได้ 8
12w^{9}y^{8}\times 2
คูณ 2 และ 6 เพื่อรับ 12
24w^{9}y^{8}
คูณ 12 และ 2 เพื่อรับ 24