ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
2, minus, 15, x, equals, 0
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-15x=-2
ลบ 2 จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
x=\frac{-2}{-15}
หารทั้งสองข้างด้วย -15
x=\frac{2}{15}
เศษส่วน \frac{-2}{-15} สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ \frac{2}{15} โดยการเอาเครื่องหมายลบออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน