ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า a
Tick mark Image
หาค่า b
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x-2a+2b=3x+a
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย x-a
2x-2a+2b-a=3x
ลบ a จากทั้งสองด้าน
2x-3a+2b=3x
รวม -2a และ -a เพื่อให้ได้รับ -3a
-3a+2b=3x-2x
ลบ 2x จากทั้งสองด้าน
-3a+2b=x
รวม 3x และ -2x เพื่อให้ได้รับ x
-3a=x-2b
ลบ 2b จากทั้งสองด้าน
\frac{-3a}{-3}=\frac{x-2b}{-3}
หารทั้งสองข้างด้วย -3
a=\frac{x-2b}{-3}
หารด้วย -3 เลิกทำการคูณด้วย -3
a=\frac{2b-x}{3}
หาร x-2b ด้วย -3
2x-2a+2b=3x+a
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย x-a
-2a+2b=3x+a-2x
ลบ 2x จากทั้งสองด้าน
-2a+2b=x+a
รวม 3x และ -2x เพื่อให้ได้รับ x
2b=x+a+2a
เพิ่ม 2a ไปทั้งสองด้าน
2b=x+3a
รวม a และ 2a เพื่อให้ได้รับ 3a
\frac{2b}{2}=\frac{x+3a}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
b=\frac{x+3a}{2}
หารด้วย 2 เลิกทำการคูณด้วย 2