ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
2, left parenthesis, 4, x, minus, 0, point, 5, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8x-1
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย 4x-0.5
8x-1
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย 4x-0.5