ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8x-1
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย 4x-0.5
8x-1
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย 4x-0.5