ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{2}x+1=\frac{6}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
\frac{1}{2}x+1=3
หาร 6 ด้วย 2 เพื่อรับ 3
\frac{1}{2}x=3-1
ลบ 1 จากทั้งสองด้าน
\frac{1}{2}x=2
ลบ 1 จาก 3 เพื่อรับ 2
x=2\times 2
คูณทั้งสองข้างด้วย 2 ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{1}{2}
x=4
คูณ 2 และ 2 เพื่อรับ 4