ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x}{5}=\frac{20}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
\frac{x}{5}=10
หาร 20 ด้วย 2 เพื่อรับ 10
x=10\times 5
คูณทั้งสองข้างด้วย 5
x=50
คูณ 10 และ 5 เพื่อรับ 50