ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(2\times 8+5\right)\times 4}{8\left(1\times 4+3\right)}
หาร \frac{2\times 8+5}{8} ด้วย \frac{1\times 4+3}{4} โดยคูณ \frac{2\times 8+5}{8} ด้วยส่วนกลับของ \frac{1\times 4+3}{4}
\frac{5+2\times 8}{2\left(3+4\right)}
ตัด 4 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{5+16}{2\left(3+4\right)}
คูณ 2 และ 8 เพื่อรับ 16
\frac{21}{2\left(3+4\right)}
เพิ่ม 5 และ 16 เพื่อให้ได้รับ 21
\frac{21}{2\times 7}
เพิ่ม 3 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 7
\frac{21}{14}
คูณ 2 และ 7 เพื่อรับ 14
\frac{3}{2}
ทำเศษส่วน \frac{21}{14} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 7