ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{16+3}{8}\times \frac{2\times 8+1}{8}
คูณ 2 และ 8 เพื่อรับ 16
\frac{19}{8}\times \frac{2\times 8+1}{8}
เพิ่ม 16 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 19
\frac{19}{8}\times \frac{16+1}{8}
คูณ 2 และ 8 เพื่อรับ 16
\frac{19}{8}\times \frac{17}{8}
เพิ่ม 16 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 17
\frac{19\times 17}{8\times 8}
คูณ \frac{19}{8} ด้วย \frac{17}{8} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{323}{64}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{19\times 17}{8\times 8}