ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\left(-5\right)+4\sqrt[5]{32}-6\sqrt[3]{-8}
คำนวณ \sqrt[3]{-125} และได้ -5
-10+4\sqrt[5]{32}-6\sqrt[3]{-8}
คูณ 2 และ -5 เพื่อรับ -10
-10+4\times 2-6\sqrt[3]{-8}
คำนวณ \sqrt[5]{32} และได้ 2
-10+8-6\sqrt[3]{-8}
คูณ 4 และ 2 เพื่อรับ 8
-2-6\sqrt[3]{-8}
เพิ่ม -10 และ 8 เพื่อให้ได้รับ -2
-2-6\left(-2\right)
คำนวณ \sqrt[3]{-8} และได้ -2
-2+12
คูณ -6 และ -2 เพื่อรับ 12
10
เพิ่ม -2 และ 12 เพื่อให้ได้รับ 10