ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$2 * \pi \exponential{(\fraction{x}{2})}{2} * \sin{x} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์