ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2+5\times \frac{3}{4}
ทำเศษส่วน \frac{-6}{-8} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย -2
2+\frac{5\times 3}{4}
แสดง 5\times \frac{3}{4} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
2+\frac{15}{4}
คูณ 5 และ 3 เพื่อรับ 15
\frac{8}{4}+\frac{15}{4}
แปลง 2 เป็นเศษส่วน \frac{8}{4}
\frac{8+15}{4}
เนื่องจาก \frac{8}{4} และ \frac{15}{4} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{23}{4}
เพิ่ม 8 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 23