ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\left(9x^{2}-4\right)
แยกตัวประกอบ 2
\left(3x-2\right)\left(3x+2\right)
พิจารณา 9x^{2}-4 เขียน 9x^{2}-4 ใหม่เป็น \left(3x\right)^{2}-2^{2} ผลต่างของกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: a^{2}-b^{2}=\left(a-b\right)\left(a+b\right)
2\left(3x-2\right)\left(3x+2\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่