ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\left(9x^{3}y-4xy^{3}\right)
แยกตัวประกอบ 2
xy\left(9x^{2}-4y^{2}\right)
พิจารณา 9x^{3}y-4xy^{3} แยกตัวประกอบ xy
\left(3x-2y\right)\left(3x+2y\right)
พิจารณา 9x^{2}-4y^{2} เขียน 9x^{2}-4y^{2} ใหม่เป็น \left(3x\right)^{2}-\left(2y\right)^{2} ผลต่างของกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: a^{2}-b^{2}=\left(a-b\right)\left(a+b\right)
2xy\left(3x-2y\right)\left(3x+2y\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่